Ingutis je česká projekční a inženýrská společnost s vynikající pověstí díky kvalitě, spolehlivosti, komplexnosti a odbornosti provedených prací. Může nabídnout rozsáhlé zkušenosti získávané od svého vzniku roku 1993 v oblastech projektování a poradenství u akcí všech velikostí a různého zaměření.

Pro naše klienty zajišťujeme 

INGUTIS, spol. s r.o.

K našim spokojeným zákazníkům patří celá řada měst a obcí, stavebních a projekčních fi rem, správců sítí a provozovatelů i jiných právnických a fyzických osob.

Své služby nabízíme v oborech:

  • Podzemní stavby a geotechnika

  • inženýrské stavby a kolektory

  • vodohospodářské stavby

  • pozemní stavby