Profil společnosti

INGUTIS, spol. s r. o.

Ingutis je česká projekční a inženýrská společnost s vynikající pověstí díky odbornosti, spolehlivosti, komplexnosti a kvalitě provedených prací. Nabízí rozsáhlé zkušenosti získávané od svého vzniku roku 1993 v oblastech projektování a poradenství, u akcí všech velikostí, se zaměřením na specifické, ale i běžné stavby.

Sídlo společnosti umístěné na Fakultě stavební ČVUT v Praze umožňuje úzký kontakt s akademickou obcí a tím i udržení kroku s nejnovějšími trendy v oboru stejně tak i vysokou odbornost prováděných prací.

Odbornost a způsobilost

Naše společnost zaměstnává autorizované inženýry ČKAIT, a to v nejrůznějších oborech potřebných pro projektování běžných, ale i specifických staveb. Pro stavby prováděné hornickým způsobem máme vyškolené a způsobilé báňské projektanty a bezpečnostní techniky. Dále máme ve svých řadách soudní znalce a význačné odborníky z praxe, kteří se zároveň podílí na výuce odborných předmětů na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Publikační činnost

Díky tomu, že často řešíme specifické a neobvyklé detaily, které nebyly dosud aplikovány, vzniká příležitost k aktivním účastem na konferencích a publikační činnosti v odborných časopisech (Tunel, Beton TKS, Stavebnictví). Kromě inovativních přístupů se zaměřujeme i na příspěvky o zrealizovaných stavbách a to především s odstupem času, abychom i sami sebe přesvědčili o správnosti návrhu.

Ocenění

Jako generální projektant všech stupňů projektové dokumentace na „Stavbě č. 8615 – Kolektor Hlávkův most“ si velice vážíme získaných ocenění. Stavba byla nejprve oceněna v rámci 15. ročníku soutěže ČKAIT – Cena inženýrské komory 2018, následně pak v soutěži Stavba roku 2019, kde postoupila do finále mezi 15 nominovaných a získala jedno z ocenění, a to cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Certifikace, politika kvality, ocenění

Čeština