Profil společnosti

INGUTIS, spol. s r. o.

Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 spol. I.T.I.

Ingutis je česká projekční a inženýrská společnost s vynikající pověstí díky kvalitě, spolehlivosti, komplexnosti a odbornosti provedených prací. Může nabídnout rozsáhlé zkušenosti získávané od svého vzniku roku 1993 v oblastech projektování a poradenství u akcí všech velikostí a různého zaměření.

Kanceláře společnosti umístěné na Fakultě stavební ČVUT v Praze umožňují úzký kontakt s akademickou obcí a tím i udržení kroku s nejnovějšími trendy v oboru a vysokou odbornost prováděných prací.

K našim spokojeným zákazníkům patří celá řada měst a obcí, stavebních a projekčních firem, správců sítí a provozovatelů i jiných právnických a fyzických osob. K nejznámějším se řadí Hlavní město Praha, Kolektory Praha, a.s., Pražská vodohospodářská společnost, a. s., Jakub Cigler Architekti, Statutární město Plzeň

Dokument Politika kvality