Publikace

17.2.2020

Stavba č. 8615: Kolektor Hlávkův most, II. díl

Autoři: Švec, Ráček, Kolda Článek se zabývá problematikou kolektoru Hlávkův most z pohledu návrhu uspořádání a provozního řešení, přičemž navazuje na předchozí díl, který byl orientován […]
24.12.2019

Stavba č. 8615: Kolektor Hlávkův most, I. Díl

Autoři: Ráček a kol. Plánovaná rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze si vynutila potřebu přemístění inženýrských sítí mimo těleso mostu. Trvalé přemístění všech inženýrských sítí je řešeno […]
24.10.2019

Pražský kolektorový systém

Autoři: Sochůrek, Ráček, Švec Již padesát let vzniká pod Prahou kolektorový systém, který výrazně zvyšuje kvalitu života v metropoli. Sdružené trasy inženýrských sítí představují moderní řešení […]
Čeština