Stavba č. 8615: Kolektor Hlávkův most, I. Díl

Pražský kolektorový systém
24.10.2019
Stavba č. 8615: Kolektor Hlávkův most, II. díl
17.2.2020
Autoři: Ráček a kol.

Plánovaná rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze si vynutila potřebu přemístění inženýrských sítí mimo těleso mostu. Trvalé přemístění všech inženýrských sítí je řešeno novým kolektorem Hlávkův most, který mimo jiné spojuje stávající trasy kolektorů na levém a pravém břehu Vltavy. Stavba kolektoru byla vedena poměrně komplikovanými geologickými podmínkami (místy velmi variabilními, či narušenými lidskou činností během historických úprav ramen Vltavy). V tomto prvním dílu článku, který se zaměřuje na konstrukční část stavby, je pojednáno o významu nového kolektoru, složitosti technického návrhu či použití dosud neobvyklých metod při výstavbě pražské kolektorové sítě.

 


Přečtěte si celý článek v pdf  >

 

 

Čeština