Stavba č. 8615: Kolektor Hlávkův most, II. díl

Stavba č. 8615: Kolektor Hlávkův most, I. Díl
24.12.2019
Autoři: Švec, Ráček, Kolda

Článek se zabývá problematikou kolektoru Hlávkův most z pohledu návrhu uspořádání a provozního řešení, přičemž navazuje na předchozí díl, který byl orientován na konstrukční stránku kolektoru. Popsány jsou zvyklosti, podmínky a omezení pro kolektory, respektive pro sdružené trasy vedení technického vybavení. Pokud hledáte spíše informace o „betonu a drátech“, otevřete prosím číslo 12/2019 tohoto časopisu.

 


Přečtěte si celý článek v pdf  >

 

 

Čeština