Kanalizační síť Lešany – Břežany

Uzávěrová komora Sázava
8.6.2017
Zajištění skal – Čtyřkoly
23.5.2017
  • Zadánízateplení objektu

Kanalizační síť Lešany –  Břežany

Objednatel: Obec Lešany

Orientační náklady: 110 mil. Kč

Realizace: 2014 – 2015Stoková síť v Lešanech (okres Benešov), odvádí splaškové vody na ČOV Lešany. Kanalizace se skládá ze 3 hlavních stok – každá odvádí odpadní vody z jiné části obce Lešany (Lešany, Břežany, Vensov). Kanalizační síť je převážně gravitační (4 km DN 300, 5 km DN 250). Splaškové vody z některých částí obce jsou svedeny do čerpacích jímek, odkud jsou vody převáděny do výše ležících gravitačních stok (celkem 0,7 km výtlačného potrubí DN 80). V rámci projektu byla připojena většina obyvatel obce k veřejné kanalizaci.


Čeština