Kolektor Václavské náměstí – trasa B

Kolektor Václavské náměstí – trasa C
3.8.2017
Kolektor Václavské náměstí – trasa A
3.8.2017
  • Zadánízateplení objektu

Kolektor Václavské náměstí – trasa B

Objednatel: Hlavní město Praha

Realizace: 2007 – 2009Ražená trasa v chodníku na levé straně náměstí byla provedena v analogii s ostatními kolektory v přilehlých ulicích, na které byla napojena (Kolektor Příkopy a Kolektor Vodičkova). Stísněné situační poměry byly důvodem jediného úvodního díla na celou trasu po celou dobu prací – hloubené 15 m hluboké šachty Š49 v prostoru pěší zóny, před objekty Koruna a Diamant. Ražby byly prováděny v prostředí písků a štěrků pod ochranou tryskových injektáží prováděných z čelby kolektoru. Při tom byly respektovány četné podzemní konstrukce výtahů a zejména konstrukce podchodu Můstek, souběžně vedoucí kanalizační stoky a velmi blízkého provozovaného kolektoru trasy A. Kolektor zajišťuje především zásobování objektů levé strany Václavského náměstí.
Ražený kolektor zásobující objekty levé strany náměstí spojující provozované kolektory v ulicích Na Příkopě a Jindřišská.


Čeština