Kolektor Václavské náměstí – trasa C

Kabelovod Náměstí Republiky
3.8.2017
Kolektor Václavské náměstí – trasa B
3.8.2017
  • Zadánízateplení objektu

Kolektor Václavské náměstí – trasa C

Objednatel: Hlavní město Praha

Realizace: 2007 – 2009Kruhový vodovodní kanál z doby výstavby metra v roce 1975 při pravé straně náměstí byl v rámci celého systému kolektorů Václavské náměstí opraven na sloučený kolektor pro distribuční i tranzitní inženýrské sítě. Situační rozsah zahrnul i konstrukce pod podchodem ve středu Václavského náměstí včetně nového únikového výstupu na levé straně náměstí před objektem čp. 831 (Debenhams). V rámci oprav byl upraven příčný profil tak, aby v něm mohly být kromě medií zásobujících objekty přilehlé zástavby zpětně uloženy i 2 tranzitní vodovody DN 500, které bylo před opravou třeba rozebrat. K stavebním činnostem dále náležely nové ražené konstrukce domovních přípojek a propojení s ostatními trasami.


Čeština