Ražená přípojka splaškové kanalizace BD Koti Braník

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Tichá, Plzeň
24.11.2020
Stavba č. 8615 – Kolektor Hlávkův most
24.11.2020
  • Zadánízateplení objektu
Čeština