Rekonstrukce odběrného místa Javorník (přivaděč Želivka)

Kolektor Václavské náměstí – trasa A
3.8.2017
Střecha elektrárny Počerady
8.6.2017

Pohled do štoly - před rekonstrukcí

  • Zadánízateplení objektu

Rekonstrukce odběrného místa Javorník (přivaděč Želivka)

Objednatel: Želivská provozní, a. s.

Realizace díla: 2016Na trase vodovodního přivaděče Želivka pro Hlavní město Prahu jsou vysazena i jiná odběrná místa – lokalita Javorník poskytuje vodu pro město Benešov a okolí. V projektu byla řešena rekonstrukce napojení na zmíněný přivaděč. V rámci stavby odehrávající se v původním raženém profilu cca 60 m dlouhé přípojky byla vyměněna 2 nefunkční šoupata DN 400 za klapku a nevyměnitelná část potrubí napojená přímo na štolový přivaděč byla zajištěna betonovým blokem pro budoucí dlouhodobý provoz.


Čeština