Střecha elektrárny Počerady

Rekonstrukce odběrného místa Javorník (přivaděč Želivka)
9.6.2017
Uzávěrová komora Sázava
8.6.2017

střecha 1: před rekonstrukcí

  • Zadánízateplení objektu

Rekonstrukce střechy strojovny B1 – B6, elektrárna Počerady

Investor: Elektrárna Počerady, a. s.

Orientační náklady: 15 mil. Kč

Realizace: 2016Jednostupňová dokumentace řešila rekonstrukci střešního pláště na 6 blocích tepelné elektrárny Počerady. Cílem navržených úprav bylo zamezení zatékání do nosné konstrukce střechy a technologických prostorů pod střechou. Celková plocha řešeného střešního pláště byla 6800 m2.


Čeština