Uzávěrová komora Sázava

Střecha elektrárny Počerady
8.6.2017
Kanalizační síť Lešany – Břežany
8.6.2017

Rozstřikovací uzávěr před rekonstrukcí

  • Zadánízateplení objektu

Výměna uzávěrů a tvarovek UK Sázava

Objednatel: Želivská provozní, a. s.

Orientační náklady: 10 mil. Kč

Realizace: 2016V projektu byla řešena výměna starých uzávěrů na štolovém přivaděči vody Želivka do Prahy. Rekonstrukce se týkala objektů uzávěrové komory, čerpací stanice a tlumicí komory s rozstřikovacím uzávěrem.

Uzávěrová komora plní hlavní funkci regulace nebo uzavření průtoku přivaděče pitné vody pro Prahu. Potrubí přivaděče se zde ze svého průřezu DN 2600 zužuje na DN 1600, kde jsou dva klapkové uzávěry a obtokové potrubí DN 600, dále se zde nachází potrubí pro odkalení.

Čerpací stanice – objekt pro vypuštění a odkalení shybky pod řekou Sázavou

Tlumicí komora s rozstřikovacím uzávěrem slouží ke gravitačnímu vypuštění části štolového přivaděče. V rámci akce byl vyměněn rozstřikovací uzávěr DN 600 a bylo opraveno opancéřování tlumicí komory.


Čeština