Zajištění skal – Čtyřkoly

Kanalizační síť Lešany – Břežany
8.6.2017
Kolektor Sluncová
23.5.2017
  • Zadánízateplení objektu

Sanace skalních svahů u trati Benešov – Stránčice

Orientační náklady: 100 mil. Kč

Dokončení 2016


Celková délka zajišťovaných svahů je cca 25 km. Technicky bylo řešen pomocí statických a geotechnických metod způsob zabezpečení skalních granodioritových zvětralých svahů nad železniční tratí. Bylo nutno použít tyčové kotvy, ocelové pletivové sítě a lanové zesílení okrajů pletiva. Po očištění skály bylo nutno řešit většinu sanačních metod podle situace na stavbě.


Čeština