Kolektory

Kabelovod Náměstí Republiky

Objednatel: Hlavní město Praha

Realizace: 2004 – 2007Kompletní zajištění veškerých inženýrských sítí na veřejném prostranství včetně přeložek v rámci výstavby obchodního centra Palladium. Největším objektem byla přeložka 56-otvorového kabelovodu pod ulicí Revoluční z Náměstí Republiky až po křižovatku Soukenická-Dlouhá jako předstihová práce pro vybudování vjezdové a výjezdové automobilové rampy.