Inženýrské stavby a kolektory

V tomto oboru nabízíme tyto služby:

  • Kompletní vybavení kolektorů vč. zatahovacích plánů, řešení výpletů sítí, návrhů ocelových konstrukcí pro uložení sítí atd.
  • Vypracování plánů BOZP, řešení prevence rizik
  • Pasportizace
  • Autorský dozor
  • Odborná posudková a konzultační činnost

Kolektory, neboli sdružené trasy městských vedení technického vybavení jsou podzemní díla v nichž jsou uložena minimálně dvě různá média (vodovod, plynovod, kabely elektro, sdělovací vedení). Uložením těchto inženýrských sítí do kolektoru je zajištěna průběžná kontrola funkčnosti všech medií, bezpečnost provozu a bezkolizní opravy případných poruch, jakož i bezvýkopové položení nových kapacitnějších sítí.

Kabelovody jsou jednoúčelové trasy kabelových vedení, zpravidla neprůlezné, osazené soustavou chrániček s obslužnými šachtami.