parallax background

U mostů a inženýrských staveb nabízíme:


  • Rekonstrukce i novostavby mostů
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, výběr dodavatele, provedení stavby, skutečného provedení stavby, demolice staveb
  • Sanace svahů, zajištění skalních svahů proti následkům eroze (zřícení skalních bloků), apod
  • Statická řešení železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí i konstrukcí z kombinovaných materiálů
  • Pasportizace
  • Autorský dozor
  • Vypracování plánů BOZP, řešení prevence rizik
  • Odborná posudková a konzultační činnost

Ukázky realizací

Čeština