Podzemní stavby a geotechnika

V tomto oboru nabízíme tyto služby:

  • Hloubená a ražená báňská díla - štoly, tunely, šachty, kanalizační stoky a přípojky, systémy konstrukcí budované pod stávajícími objekty, provizorní i definitivní obezdívka a zajištění podzemních děl a prostor
  • Záporové a mikrozáporové pažení stavebních jam, pilotové stěny, milánské stěny, štětovnicové pažení - vše v kotvených a nekotvených variantách
  • Plošné základy staveb, speciální hlubinné založení - piloty, mikropiloty, tryskové injektáže, štěrkové pilíře, atd.
  • Sanace svahů: Zajištění skalních svahů proti následkům eroze, řícení skalních bloků. Zajištění zemních svahů. Návrhy kotvení, opěrných zdí
  • Statická řešení obytných, průmyslových a užitkových objektů včetně připojení na jednotlivé inženýrské sítě
  • Statická řešení železobetonových, ocelových i dřevěných konstrukcí i konstrukcí z kombinace různých materiálů
  • Vypracování plánů BOZP, řešení prevence rizik
  • Pasportizace
  • Autorský dozor
  • Odborná posudková a konzultační činnost