parallax background

U pozemních staveb nabízíme:


  • Rekonstrukce a novostavby obytných i veřejných budov (rodinné domy, obytné budovy, administrativní budovy…)
  • Stavební úpravy domů a bytů, nástavby, přístavby, zateplení objektů, atd.
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, výběr dodavatele, provedení stavby, skutečného provedení stavby, demolice staveb
  • Statická řešení
  • Návrhy interiérů
  • Vypracování plánů BOZP, řešení prevence rizik
  • Pasportizace
  • Autorský dozor
  • Odborná posudková a konzultační činnost

Ukázky realizací

Čeština