parallax background

U vodohospodářských staveb nabízíme:


 • Návrhy a projekty nových vodovodních i kanalizačních sítí, jejich opravy či rozšiřování
 • Úpravy a revitalizaci vodních toků
 • Návrhy a projekty nových stok a stokových sítí či jejich rozšíření
 • Sanace a rekonstrukce stokových sítí
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Realizační dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Pasportizace
 • Autorský dozor
 • Vypracování plánů BOZP, řešení prevence rizik
 • Odborná posudková a konzultační činnost
 • Odborná posudková a konzultační činnost

Ukázky realizací

Čeština